• Çocuklarda gece işemesi ve idrar kaçırma (Enürezis Noktürna)
  • Çocuklarda Gece Altını Islatma

gece-isemek-altini-islatmakGece işemesi, herhangi bir sinirsel hastalığı bulunmayan 5 yaşından büyük çocukların uykuda gece altını ıslatmasıdır. Bu durum, çocukluk çağının en sık rastlanan idrar yolu problemlerinden biridir. Ülkemizdeki sıklığı %20 yakındır.

Doğumdan itibaren hiç idrar kontrolünün olmadığı primer tip ve 6 ay ve üzerinde kuru bir dönemden sonra başlayan sekonder tip olmak üzere ikiye ayrılır. Yine sadece gece idrar kaçırma olarak ve gece idrar kaçırmaya ek olarak gündüz şikayetlerinin bulunduğu tip olarak da ikiye ayrılmaktadır.

Gece işemesi, genetik faktörler, uyanma sorunları, hormonal nedenler, idrar torbası gibi birden çok sebebe bağlı olabilir. Anne ya da babada çocukluğunda gece altını ıslatma varsa çocukta görülme olasılığı %50 ye yakındır. Nadiren sinirsel hastalıklar, şeker hastalığı, idrar yolu bozukluğu veya enfeksiyonu, uyku apnesi, tiroit hastalıkları gibi nedenlere bağlıdır.

Tanıda en önemli amaç, sadece gece idrar kaçıran çocuklarla diğerlerini ayırmaktır. Gece idrar kaçırma dışında şikayetleri olan çocuklar ayrıntılı değerlendirmeye tabii tutulmalıdır.

Tedavide çocuğa ve aileye problem hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi çok önemlidir. Hem aile hem çocuk tedavinin aktif bir parçası olmalıdır. 5 yaşından önce tedaviye başlanmamalıdır. İlaç tedavisinden önce bazı basit önerilere uyulması sağlamalıdır. Bunlar, beslenme ve sıvı alımının düzenlenmesi, yatmadan 2 saat önce sıvı tüketiminin durdurulması, gündüzleri düzenli tuvalete gidilmesi, yatmadan önce ve yattıktan 2 sonra idrar yapmanın sağlanması, bez bağlamaktan kaçınma gibi önerilerdir. Özgün tedavi seçenekleri ise alarm tedavisi ve ilaç tedavisidir. Alarm tedavisinin başarı şansı %70 kadardır ancak uygulaması zor ve özveri gerektiren bir tedavi yöntemidir. İlaç tedavisi, çocuğun durumuna göre dezmopressin, antikolinerjikler ve trisiklik antidepresanlar arasından hekim tarafından seçilebilir.

Tedavi süresi, takip altında 3 aydan kısa olmamalıdır. Bir yıl boyunca da tekrarlama yönünden izlenmelidir.

Hangi tedavi yöntemi seçilirse seçilsin, 2-4 hafta içinde kontrol edilmeli ve tedavi değerlendirilmelidir. Tedavinin başarısı için; seçilen yöntem ve ailenin uyumu yanında, hekimin yaklaşımı, ayırabildiği zaman ve samimiyeti çok önemlidir.