Kabızlık, çocuklarda görülen en sık sindirim şikayetidir. En temel tanımlama haftada 2 ve daha az dışkılamadır. Genellikle karın ağrısı ve dışkı tutma veya dışkı kaçırma ile birliktedir. Kabızlıkla başvuran hastaların %5’inden azında vücutta bir hastalık bulunabilir.

Kabızlık nedenlerini 3 ana başlıkta toplayabiliriz: En önemli neden fonksiyonel veya idiyopatik kabızlıktır. Vücutta herhangi bozukluğa bağlı olmadan gelişen kabızlığa verilen isimdir. Diğer nedenler ise tıbbi hastalıklar ve cerrahi nedenler olarak ayrılabilir. Tıbbi hastalıklara bağlı kabızlık nadir görülür. Guatr , şeker hastalığı gibi hormonal hastalıklar, ilaçlar, kandaki dengesizlikler, kötü beslenme gibi nedenler, tıbbi hastalıklara bağlı kabızlık nedenleridir. Cerrahi nedenlerin en başında, Hirschsprung hastalığı (Konjenital Megakolon) gelmektedir.

Sonuç olarak çocuklarda kabızlık çok yaygındır ve çok değişken nedenleri vardır. Ancak tıbbi öykü ve dikkatli muayene tanı için en iyi yoldur.

Kronik kabızlık tedavisi zordur ve çoğu kez uzun süreli takip ve ilaç kullanımı gerekir. Tedavi dört önemli aşamayı kapsamalıdır: eğitim, lavman, dışkının yeniden birikiminin önlenmesi, takip.

Eğitim; ebeveynler ve çocuk için tedavinin önemli bir bileşenidir. Tedavi başlamadan önce ebeveynlerin ve çocukların tedavinin uzun süreceğine ikna edilmiş olması gereklidir. İdame tedavi süresi 6-24 aydır. Laksatifler tedavinin önemli kısmını içerirler ve kullanım şekilleri, dozaj ve bağımlılık konusunda yanılgılar konularında aileler bilgi sahibi olmalıdır. Diyette kepekli tahıllar, meyve ve sebze içerendengeli bir beslenme,lifli posalı gıdalar kabızlık tedavisinin önemli bir parçası olarak tavsiye edilmektedir.

İdame tedavisine başlamadan önce ağızdan, rektal yoldan veya her ikisini birden kullanarak mevcut dışkı kütlesinin tahliyesi sağlanmalıdır.

Ardından idame tedavisi başlanır. Hedef bir ya da iki günde bir yumuşak, ağrısız bağırsak hareketleri üretmektir. İdame tedavisi, tekrarı önlemek için önemlidir ve bir yıla kadar uzatılmalıdır. İdame tedavisi davranış terapisi ile desteklenmelidir. Her öğünden sonra 5-10 dakika tuvalete oturmasının sağlanması düzenli tuvalet eğitimini teşvik eder. Yine çocuğun şikayetlerini ölçmek ve motivasyonunu arttırmak için bağırsak günlüğü tutulması tavsiye edilir. Başarılı bir uyum için, yaşına uygun, küçük ödüller verilebilir.

Hastalığın tekrarlama eğilimi ve tedavi süresinin uzunluğu göz önüne alındığında, takibin önemi ortaya çıkmaktadır. İlk zamanlarda 3-4 haftada bir daha sonraları 2-3 ayda bir yapılır.